Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tức và Sự kiện

Một số vấn đề về công tác cai nghiện cho người nghiện ma túy ở lứa tuổi thanh thiếu niên

(10/02/2012 11:20:02)

Ma túy không là nỗi lo riêng của bất cứ quốc gia nào mà nó đã trở thành vấn nạn của toàn cầu. Chúng ta có thể hiểu: Ma tuý là các chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, khi được đưa vào cơ thể con người, nó có tác dụng làm thay đổi trạng thái ý thức và sinh lý của người đó.

Bình Thuận tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

(19/01/2012 10:56:00)

Trong thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật, thiếu kiến thức về pháp luật trong thanh thiếu niên ngày càng gia tăng, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật, nhất là luật giao thông đường bộ, luật Hình sự…

Thanh niên Bình Thuận 03 năm (2008-2011) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X

(03/01/2012 14:27:47)

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ngảy 27/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 18-NQ/TU, ngày 22/9/2008 của Tỉnh ủy (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Tuổi trẻ Tánh Linh với Năm Thanh niên

(03/01/2012 13:52:16)

Tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Tánh Linh nói riêng luôn xác định nhiệm vụ của Thanh niên không phải hỏi nước nhà đã làm gì cho ta, mà ta phải tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.

Mô hình Chi đoàn dân quân - Những hiệu quả sau 3 năm triển khai hoạt động

(03/01/2012 13:42:11)

Xác định công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong lực lượng Dân quân cơ động (DQCĐ) là yếu tố quan trọng cùng với tổ chức Đoàn nông thôn trong việc tham gia các phong trào, giải quyết các vấn đề khó khăn tại địa phương và là cơ sở để tập hợp đoàn kết thanh niên, có tác động sâu sắc đến quá trình nhận thức, hành động và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đoàn viên thanh niên trong lực lượng DQCĐ

"Năm Thanh niên" của tuổi trẻ La Gi

(27/12/2011 09:10:03)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với chủ đề "NĂM THANH NIÊN" năm 2011 và phương châm: Vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ, chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011), 55 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2011), 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2011).

<<  <  1  2  >  >>