Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thanh niên và văn hóa khi tham gia giao thông

Tin tức và Sự kiện

Thanh niên và văn hóa khi tham gia giao thông

18/12/2013 15:14:56
(stttt.binhthuan.gov.vn)Văn hóa giao thông chính là phải chấp hành đúng, gương mẫu và tự giác đối với Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, các hành vi ứng xử trước hết phải đặt ý thức tự giác lên hàng đầu, tiếp đến là thực hiện đúng luật định, gương mẫu và tôn trọng những người liên quan, bảo đảm an toàn tài sản, an toàn công cộng và trật tự công cộng.
Thứ nhất là phải Hiểu biết đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông:
- Đi đúng đúng tốc độ; đúng phần đường, làn đường;
- Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi đi mô tô xe máy,
- Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông,
- Chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu giao thông, có đầy đủ giấy tờ theo quy định khi điều khiển phương tiện giao thông,
- Tự giác chấp hành quy định của pháp luật ATGT kể cả khi không có lực lượng tuần tra, không thực hiện các hành vi nguy hiểm cho bản thân và cho cộng đồng.

Thứ hai, cư xử có văn hóa khi lưu thông trên đường:
- Tham gia giao thông một cách từ tốn, bình tĩnh,
- Ưu tiên cho người già, trẻ nhỏ, biết nhường nhịn, giúp đỡ người khác;
- Biết nói xin lỗi, khi có va quệt, cám ơn khi có người giúp đỡ.

Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về trật tự An toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông là tuyên truyền và nêu gương. Thanh niên cần phối hợp tạo sự chuyển biến chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan đến An toàn giao thông.
Thu Lan

Các bài viết khác