Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số

Tin tức và Sự kiện

Đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số

27/11/2013 08:24:52
Thời gian qua, các cấp ngành trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật và thanh niên sau cai nghiện. Qua đó đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần giúp các đối tượng thanh niên hòa nhập với xã hội.

Dạy nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số

          Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2007 đến nay toàn tỉnh đã đưa 30 lao động là thanh niên dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài. Từ năm 2010 đến giữa năm 2013, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã đào tạo gần 6.300 lao động là thanh niên dân tộc thiểu số, trong đó có 65 lao động trình độ cao đẳng, trung cấp nghề và hơn 6.000 người có trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng. Chính sách dạy nghề cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo điều kiện cho người học trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tham gia sản xuất, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.


          Đối với thanh niên dân tộc thiểu số học nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp học các nghề như: Điện công nghiệp, công nghệ ô tô, kế toán, du lịch, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, may và thiết kế thời trang, thì đa số những thanh niên này sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định (trên 80%). Riêng những lao động học nghề sơ cấp và học nghề dưới 3 tháng như: Trồng và chăm sóc cây thanh long, trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su,  kỹ thuật trồng nấm, chăn nuôi, thú y… phần lớn học viên sau khi học xong đều áp dụng những kiến thức đã học góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật: Công ty TNHH Tranh cát Phi Long (sản xuất tranh cát) và Hội Người mù tỉnh (sản xuất chổi đót, sản xuất nhang và sản xuất tăm tre).  


Giúp thanh niên sau cai nghiện hòa nhập

          Việc thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên sau cai nghiện thời gian qua luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện giúp thanh niên từ bỏ ma túy, hòa nhập với cộng đồng. Mặc dù vậy các đối tượng nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa, thanh niên nghiện ma túy khi hòa nhập cộng đồng có tỷ lệ tái nghiện cao và hầu hết không có việc làm ổn định, trình độ học vấn thấp nên khó đào tạo nghề để tìm kiếm việc làm ổn định. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, nguyên nhân do một số địa phương, tổ chức, đoàn thể chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác này, chưa chỉ đạo kiên quyết và vẫn còn lúng túng trong cách tổ chức. Việc kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng chưa được duy trì thường xuyên. Một số tổ chức kinh tế - xã hội, doanh nghiệp ít quan tâm tư vấn, tạo công ăn việc làm cho người sau cai nghiện.

          Để giúp các đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật và thanh niên sau cai nghiện có thể hòa nhập với cộng đồng xã hội và tìm được việc làm ổn định, cần đẩy mạnh đào tạo nghề, chú ý đến công tác hướng nghiệp trong các trường dân tộc nội trú, để giúp thanh niên dân tộc thiểu số hiểu rõ lợi ích của việc học nghề và lựa chọn nghề phù hợp. Ban hành chính sách riêng cho các đối tượng này về việc hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ việc làm sau khi học nghề. Ngoài ra cần nhân rộng các mô hình dạy nghề, tạo việc làm, thường xuyên phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Hình thành các Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở các địa phương nhằm trợ giúp người khuyết tật về đời sống, việc làm và học nghề…M.Toàn (Theo Báo Bình Thuận online)