CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Các phòng chức năng

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

22/02/2018 10:12:23

1. Văn phòng Sở:

* Bà Phan Đoàn Mỹ Khanh – Chánh Văn phòng

Điện thoại : 3.825.825 – 0918.022.979

Email : khanhpdm@stttt.binhthuan.gov.vn


* Bà Mãn Thị Thúy Dung – Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại : 3 833.500 - 0917.828.005

Email : dungmtt@stttt.binhthuan.gov.vn


2. Phòng Công nghệ thông tin:

* Ông Võ Duy Phong – Phó Trưởng phòng phụ trách

Điện thoại : 3.833.505 - 0911.36.4567

Email : phongvd@stttt.binhthuan.gov.vn


* Bà Trần Thị Bích Hà - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 3.833.505 - 0982.489.449

Email: hattb@stttt.binhthuan.gov.vn


3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

* Bà Trần Thị Trinh – Trưởng phòng

Điện thoại : 3.833.506 – 0908.15.83.83

Email : Trinhtt@stttt.binhthuan.gov.vn


* Ông Thái Đôn Huy – Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 3.833.506 – 0902.753.789

Email : huytdh@stttt.binhthuan.gov.vn


* Ông Lê Xuân Hải – Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 3.833.506 - 0908.639.611

Email : hailx@stttt.binhthuan.gov.vn


4. Phòng Bưu chính - Viễn thông:

* Ông Nguyễn Hoàng Sâm – Trưởng phòng

Điện thoại : 3.833.506 – 0902.323.154

Email : samnh@stttt.binhthuan.gov.vn


* Ông Lê Xuân Tùng –  Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 3.833.504 – 0908.60.50.51

Email : tunglx@stttt.binhthuan.gov.vn


* Ông Nguyễn Đỗ Ngọc Thiện - Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 3.833.504 - 0986.44.45.45

Email : thienndn@stttt.binhthuan.gov.vn


5. Thanh tra Sở:

* Ông Trần Thanh Duy – Chánh Thanh tra

Điện thoại : 3.833.503 – 0944.77.51.51

Email : duytt@stttt.binhthuan.gov.vn


* Ông Giang Thanh Tâm – Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại : 3.833.503 – 0938.918.999

Email : tamgt@stttt.binhthuan.gov.vn


6. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:

* Ông Đặng Khánh Vĩnh - Phó Trưởng phòng phụ trách

Điện thoại: 3.835.762 - 0908.202.777

Email: vinhdk@stttt.binhthuan.gov.vn


* Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 3.835.762 - 0918.280.366

Email : tuanhm@stttt.binhthuan.gov.vn


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1047361
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech