TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH THUẬN

Đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH THUẬN

27/06/2011 14:15:59
Địa chỉ: Số 284 Trần Hưng Đạo, P. Hưng Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (062) 3750292 – Fax: (062) 3750290

Email: itc@binhthuan.gov.vn 


1- Quản lý, vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

Liên hệ Phòng Nghiệp vụ, điện thoại: (062) 3750293 - 3832722

Kỹ sư phụ trách:

- Anh Lê Bá Quang-Trưởng phòng, ĐT: 0913667710 – email: quanglb@itc.binhthuan.gov.vn

- Anh Lê Đăng Khoa, ĐT: 0907559577 – Email: khoald@itc.binhthuan.gov.vn

- Cô Nguyễn Thị Lan Phương, ĐT: 0919441177 – Email: phuongntl@itc.binhthuan.gov.vn


2- Hoạt động đào tạo

Liên hệ và ghi danh tại Phòng Tổng hợp, điện thoại: (062) 3750292 - 0902477008

Kỹ sư phụ trách: Cô Nguyễn Thị Bích Hiền – Email: hienntb@itc.binhthuan.gov.vn


3- Thiết kế website và phát triển phần mềm

Liên hệ Phòng Nghiệp vụ, điện thoại: (062) 3826046 - 01233210247

Kỹ sư phụ trách: Anh Nguyễn Quốc Khánh – Email: khanhnq@itc.binhthuan.gov.vn


4- Ứng cứu sự cố và cung cấp linh kiện, thiết bị CNTT - Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống mạng

Liên hệ Phòng Nghiệp vụ, điện thoại: (062) 3750293 - 0913667710

Kỹ sư phụ trách: Anh Lê Bá Quang – Email: quanglb@itc.binhthuan.gov.vn


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1124388
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech