Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước

V/v tuyên truyền Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019


Số/Ký hiệu Số: 278 /STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 03/04/2019
Người ký
Trích yếu V/v tuyên truyền Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019
Cơ quan ban hành
Phân loại Công văn

Tệp đính kèm:   Số: 278 /STTTT-TTBCXB  

Các bài viết khác
Về danh sách