Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước

Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất"


Số/Ký hiệu 09/2019/TT-BTTTT
Ngày ban hành 16/08/2019
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất"
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Phân loại

Tệp đính kèm:   09/2019/TT-BTTTT  

Các bài viết khác
Về danh sách