Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước

V/v báo cáo kết quả 10 năm thực hiện công tác tuyên truyền về quản lý, sử dụng pháo


Số/Ký hiệu Số: 265 /STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 01/04/2019
Người ký Dương Tự - Phó GĐ
Trích yếu V/v báo cáo kết quả 10 năm thực hiện công tác tuyên truyền về quản lý, sử dụng pháo
Cơ quan ban hành Sở thông tin và Truyền thông
Phân loại Công văn

Tệp đính kèm:   Số: 265 /STTTT-TTBCXB  

Các bài viết khác
Về danh sách