Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước

QUYẾT ĐỊNH Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước tại Chi nhánh Viettel Bình Thuận


Số/Ký hiệu 105 /QĐ-STTTT
Ngày ban hành 01/08/2019
Người ký Vũ Văn Tuấn
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước tại Chi nhánh Viettel Bình Thuận
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại

Tệp đính kèm:   105 /QĐ-STTTT  

Các bài viết khác
Về danh sách