Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Ḱt luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII) về típ tục đẩy ṃnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông


Số/Ký hiệu 2996 /KH-UBND
Ngày ban hành 14/08/2019
Người ký Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch
Trích yếu Thực hiện Ḱt luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII) về típ tục đẩy ṃnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại Kế hoạch

Tệp đính kèm:   2996 /KH-UBND   

Các bài viết khác
Về danh sách