Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v báo cáo kết quả rà soát số liệu hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh (DTH).


Số/Ký hiệu 708 /STTTT-BCVT&CNTT
Ngày ban hành 12/08/2019
Người ký Nguyễn Hồng Thái
Trích yếu V/v báo cáo kết quả rà soát số liệu hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh (DTH).
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại

Tệp đính kèm:   708 /STTTT-BCVT&CNTT  

Các bài viết khác
Về danh sách