Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019


Số/Ký hiệu Số: 244 /STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 25/03/2019
Người ký Dương Tự - Phó GĐ
Trích yếu V/v tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại Công văn

Tệp đính kèm:   Số: 244 /STTTT-TTBCXB  

Các bài viết khác
Về danh sách