Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v tiếp tục gửi tài liệu tuyên truyền phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi


Số/Ký hiệu Số: 249 /STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 26/03/2019
Người ký Dương Tự - Phó GĐ
Trích yếu V/v tiếp tục gửi tài liệu tuyên truyền phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại Công văn


Các bài viết khác
Về danh sách