Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v ý kiến đối với dự thảo Quy chế về sử dụng bản quyền phần mềm khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin


Số/Ký hiệu 704 /STTTT-BCVT&CNTT
Ngày ban hành 12/08/2019
Người ký Vũ Văn Tuấn
Trích yếu V/v ý kiến đối với dự thảo Quy chế về sử dụng bản quyền phần mềm khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại

Tệp đính kèm:   704 /STTTT-BCVT&CNTT  

Các bài viết khác
Về danh sách