Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định kết quả, đánh giá xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.


Số/Ký hiệu 388/STTTT - BCVT&CNTT
Ngày ban hành 02/05/2019
Người ký Vũ Văn Tuấn
Trích yếu V/v kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định kết quả, đánh giá xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Cơ quan ban hành Sở TT&TT
Phân loại

Tệp đính kèm:   388/STTTT - BCVT&CNTT  

Các bài viết khác
Về danh sách