Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v sử dụng tài liệu tuyên truyền do Cục Thông tin cơ sở biên soạn và phát hành


Số/Ký hiệu Số: 196 /STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 12/03/2019
Người ký Dương Tự - Phó GĐ
Trích yếu V/v sử dụng tài liệu tuyên truyền do Cục Thông tin cơ sở biên soạn và phát hành
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại Công văn

Tệp đính kèm:   Số: 196 /STTTT-TTBCXB  

Các bài viết khác
Về danh sách