Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

Tờ trình về việc tham mưu văn bản triển khai Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ


Số/Ký hiệu 16/TTr - STTTT
Ngày ban hành 26/04/2019
Người ký Vũ Văn Tuấn
Trích yếu Tờ trình về việc tham mưu văn bản triển khai Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Sở TT&TT
Phân loại

Tệp đính kèm:   16/TTr - STTTT   DT_KemTTr16.STTTT

Các bài viết khác
Về danh sách