Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

Tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2019


Số/Ký hiệu Số: 05 /HD-STTTT
Ngày ban hành 18/03/2019
Người ký Dương Tự - Phó GĐ
Trích yếu Tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2019
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại Hướng dẫn

Tệp đính kèm:   Số: 05 /HD-STTTT  

Các bài viết khác
Về danh sách