Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

BÁO CÁO Tổng kết thi hành Nghị định số 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phủ bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính


Số/Ký hiệu 48 /BC-STTTT
Ngày ban hành 09/05/2019
Người ký Dương Tự
Trích yếu BÁO CÁO Tổng kết thi hành Nghị định số 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phủ bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại

Tệp đính kèm:   48 /BC-STTTT  

Các bài viết khác
Về danh sách