Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v báo cáo công tác tuyên truyền về Bình đẳng giới năm 2018


Số/Ký hiệu Số: 250 /STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 26/03/2019
Người ký Dương Tự - Phó GĐ
Trích yếu V/v báo cáo công tác tuyên truyền về Bình đẳng giới năm 2018
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại Công văn

Tệp đính kèm:   Số: 250 /STTTT-TTBCXB  

Các bài viết khác
Về danh sách