Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v có ý kiến về lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận


Số/Ký hiệu 702 /STTTT-BCVT&CNTT
Ngày ban hành 09/08/2019
Người ký Vũ Văn Tuấn
Trích yếu V/v có ý kiến về lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại

Tệp đính kèm:   702 /STTTT-BCVT&CNTT  

Các bài viết khác
Về danh sách