Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v tuyên truyền ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất


Số/Ký hiệu 724 /STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 21/08/2019
Người ký Dương Tự - Phó GĐ
Trích yếu V/v tuyên truyền ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại Công văn

Tệp đính kèm:   724 /STTTT-TTBCXB  

Các bài viết khác
Về danh sách