Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019


Số/Ký hiệu 727 /STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 21/08/2019
Người ký Dương Tự - Phó GĐ
Trích yếu V/v đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại Công văn

Tệp đính kèm:   727 /STTTT-TTBCXB   Nội dung tuyên truyền

Các bài viết khác
Về danh sách