Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

Tờ trình về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh


Số/Ký hiệu 15/TTr-BCĐCQĐT
Ngày ban hành 22/04/2019
Người ký Vũ Văn Tuấn
Trích yếu Tờ trình về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
Cơ quan ban hành Sở TT&TT
Phân loại

Tệp đính kèm:   15/TTr-BCĐCQĐT   DT_KemTTr15.BCĐCQĐT

Các bài viết khác
Về danh sách