Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v báo cáo nhiệm vụ được giao liên quan chủ trương thí điểm trạm BTS thân thiện môi trường tại Tp. Phan Thiết của Viettel Bình Thuận.


Số/Ký hiệu 703 /STTTT- BCVT&CNTT
Ngày ban hành 09/08/2019
Người ký Nguyễn Hồng Thái
Trích yếu V/v báo cáo nhiệm vụ được giao liên quan chủ trương thí điểm trạm BTS thân thiện môi trường tại Tp. Phan Thiết của Viettel Bình Thuận.
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại

Tệp đính kèm:   703 /STTTT- BCVT&CNTT  

Các bài viết khác
Về danh sách