Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành pháp luật về báo chí tại Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận


Số/Ký hiệu 02 /KL-STTTT
Ngày ban hành 03/05/2019
Người ký Vũ Văn Tuấn
Trích yếu KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành pháp luật về báo chí tại Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại

Tệp đính kèm:   02 /KL-STTTT  

Các bài viết khác
Về danh sách