Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Số/Ký hiệu 382/STTTT-BCVT&CNTT
Ngày ban hành 26/04/2019
Người ký Vũ Văn Tuấn
Trích yếu V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Cơ quan ban hành Sở TT&TT
Phân loại

Tệp đính kèm:   382/STTTT-BCVT&CNTT   PL_KemCV382.STTTT

Các bài viết khác
Về danh sách