Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước


Đề cương73 /BC-STTTTPL_KemTTr29. STTTTPL_KemCV573.STTTTPL_KemCV609.STTTT
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
649 /STTTT-TTBCXB 18-07-2019

V/v gửi tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Download file:   649 /STTTT-TTBCXB
622 /STTTT-TTBCXB 12-07-2019

V/v báo cáo kết quả 3 năm thực hiện công tác tuyên truyền về bạo lực trên cơ sở giới

Download file:  622 /STTTT-TTBCXB
621 /STTTT-TTBCXB 12-07-2019

V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền trong tháng 7

Download file:  621 /STTTT-TTBCXB
09/2018/TT-BTTTT 29-06-2018

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Download file:  
42 /KH-STTTT 22-07-2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Download file:  42 /KH-STTTT
648 /STTTT-TTra 18-07-2019

V/v xử lý nội dung đơn.

Download file:  648 /STTTT-TTra
630 /STTTT-TTra 12-07-2019

V/v báo cáo kết quả triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Download file:  630 /STTTT-TTra
624 STTTT T T ra 12-07-2019

V/v kiến nghị khó khăn, vướng mắc

Download file:  624 STTTT T T ra
78 /BC-STTTT 09-07-2019

BÁO CÁO Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019

Download file:  78 /BC-STTTT
04 /KL-STTTT 01-07-2019

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty TNHH Quảng cáo TM&DV Thuận Hiệp

Download file:  04 /KL-STTTT
76 /BC-STTTT 04-07-2019

BÁO CÁO Kết quả kiểm tra,rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước; việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, kết luận nội dung tố cáo (từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2019)

Download file:  76 /BC-STTTT
73 /BC-STTTT 27-06-2019

BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Download file:  73 /BC-STTTT
72 /BC-STTTT 25-06-2019

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/01/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Download file:  72 /BC-STTTT
71 /QĐ-STTTT 10-06-2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty TNHH Quảng cáo TM&DV Thuận Hiệp

Download file:  71 /QĐ-STTTT
68 /BC-STTTT 13-06-2019

Công tac thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cao và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

Download file:  68 /BC-STTTT
67 /BC-STTTT 13-06-2019

BÁO CÁO Công tac thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cao và phòng, chống tham nhũng Quý II năm 2019

Download file:  67 /BC-STTTT
29/TTr - STTTT

Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan,đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Download file:  29/TTr - STTTT
573/STTTT - BCVT&CNTT 28-06-2019

V/v cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT.

Download file:  573/STTTT - BCVT&CNTT
609/STTTT-BCVT&CNTT 09-07-2019

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020.

Download file:  609/STTTT-BCVT&CNTT
2424 /KH-UBND 04-07-2019

Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Đức Linh, Tánh Linh

Download file:  2424 /KH-UBND

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>