Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước


DT_KemCV369.STTTTDT_KemTTr16.STTTTPL_KemCV382.STTTTDT_KemTTr15.BCĐCQĐTPL_KemCv352.STTTTDT_KemCV326.STTTT
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
369/STTTT-BCVT&CNTT 25-04-2019

V/v tham mưu UBND tỉnh góp ý Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia

Download file:  369/STTTT-BCVT&CNTT
16/TTr - STTTT 26-04-2019

Tờ trình về việc tham mưu văn bản triển khai Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Download file:  16/TTr - STTTT
382/STTTT-BCVT&CNTT 26-04-2019

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Download file:  382/STTTT-BCVT&CNTT
15/TTr-BCĐCQĐT 22-04-2019

Tờ trình về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Download file:  15/TTr-BCĐCQĐT
352/STTTT-BCVT&CNTT 19-04-2019

V/v cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát, bảo đảm ATTT Trục liên thông văn bản quốc gia

Download file:  352/STTTT-BCVT&CNTT
337/STTTT-BCVT&CNTT 17-04-2019

V/v góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại Chỉ sổ Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Download file:  337/STTTT-BCVT&CNTT
336/STTTT-BCVT&CNTT 17-04-2019

V/v đề nghị báo cáo tình hình triển khai,sử dụng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến trong Quý I/2019

Download file:  336/STTTT-BCVT&CNTT
37 /QĐ-STTTT 02-04-2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về báo chítại Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận

Download file:  37 /QĐ-STTTT
34 /BC-STTTT 09-04-2019

BÁO CÁO Công tác phối hợp tham mưu triển khai Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trịvề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Số liệu từ đầu nhiệm kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2021 đến nay)

Download file:  34 /BC-STTTT
311 /STTTT-TTra 11-04-2019

V/v báo cáo việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Download file:  311 /STTTT-TTra
262 /STTTT-TTra 29-03-2019

V/v chuyển kiến nghị, phản ánh.

Download file:  262 /STTTT-TTra
206 /STTTT-TTra 15-03-2019

V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị về hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Download file:  206 /STTTT-TTra
201 /STTTT-TTra 14-03-2019

V/v đề nghị cử người phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về báo chí.

Download file:  201 /STTTT-TTra
326/STTTT-BCVT&CNTT 16-04-2019

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Download file:  326/STTTT-BCVT&CNTT
298/STTTT-BCVT&CNTT 08-04-2019

V/v báo cáo kết quả triển khai Công văn số 1038/UBND-TTTT ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh

Download file:  298/STTTT-BCVT&CNTT
296/STTTT-BCVT&CNTT 08-04-2019

V/v báo cáo báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác CCHC

Download file:  296/STTTT-BCVT&CNTT
201 /STTTT-TTra 14-03-2019

V/v đề nghị cử người phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về báo chí.

Download file:  201 /STTTT-TTra
178 /STTTT-TTra 08-03-2019

V/v rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt VPHC.

Download file:  178 /STTTT-TTra
103 /STTTT-TTra 13-02-2019

V/v báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

Download file:  103 /STTTT-TTra
30 /BC-STTTT 28-03-2019

BÁO CÁO Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Download file:  30 /BC-STTTT

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>