Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước


DeCuong_KemCv259.STTTTNội dung tuyên truyềnNội dung tuyên truyềnPL_KemCV208.STTTT
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21 /BC-STTTT 07-03-2019

BÁO CÁO Công tac thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cao và phòng, chống tham nhũng Qúy I năm 2019

Download file:  21 /BC-STTTT
15 /KH-STTTT 22-02-2019

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Download file:  15 /KH-STTTT
03 /TB-STTTT 10-01-2019

THÔNG BÁO Lịch Tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019

Download file:  03 /TB-STTTT
81 /STTTT-TTra 25-01-2019

V/v yêu cầu dừng ngay việc sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện mà không có giấy phép sử dụng tần số

Download file:  81 /STTTT-TTra
01 /KL-STTTT 26-02-2019

KẾT LUẬN KIỂM TRA Việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện

Download file:  01 /KL-STTTT
10 /QĐ-STTTT 30-01-2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện

Download file:  10 /QĐ-STTTT
266/STTTT-BCVT&CNTT 01-04-2019

V/v thông báo thời gian và nội dung làm việc tại các địa phương về sử dụng phần mềm Một cửa điện tử

Download file:  266/STTTT-BCVT&CNTT
74 /STTTT-TTra 22-01-2019

V/v cử người phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Tần số vô tuyến điện

Download file:  74 /STTTT-TTra
259/STTTT-BCVT&CNTT 28-03-2019

V/v báo cáo đề cương xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quy hoạch tỉnh Bình Thuận

Download file:  259/STTTT-BCVT&CNTT
256/STTTT-BCVT&CNTT 28-03-2019

V/v kinh phí triển khai Đề án hiện đại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã

Download file:  256/STTTT-BCVT&CNTT
255/STTTT-BCVT&CNTT 28-03-2019

V/v rà soát, cập nhật và sử dụng hiệu quả Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến

Download file:  255/STTTT-BCVT&CNTT
252/STTTT - BCVT&CNTT 27-03-2019

V/v thẩm định kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định kết quả, đánh giá xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Download file:  252/STTTT - BCVT&CNTT
Số: 164 /STTTT-TTBCXB 05-03-2019

V/v tăng cường tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Bình Thuận

Download file:  Số: 164 /STTTT-TTBCXB
Số: 150 /STTTT-TTBCXB 28-02-2019

V/v tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019

Download file:  Số: 150 /STTTT-TTBCXB
Số: 141 /STTTT-TTBCXB 26-02-2019

V/v tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 30 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh tại Quyết định số 2897 về chống khai thác IUU

Download file:  Số: 141 /STTTT-TTBCXB
Số: 04 /HD-STTTT 22-02-2019

Tuyên truyền công tác gia đình năm 2019

Download file:  Số: 04 /HD-STTTT
219/STTTT-BCVT&CNTT 20-03-2019

V/v khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018.

Download file:  219/STTTT-BCVT&CNTT
208/STTTT- BCVT&CNTT 18-03-2019

V/v hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật để áp dụng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh

Download file:  208/STTTT- BCVT&CNTT
207/STTTT-BCVT&CNTT 15-03-2019

V/v rà soát, cập nhật kịp thời quy trình thực hiện TTHC vào Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến

Download file:  207/STTTT-BCVT&CNTT
162/STTTT-BCVT&CNTT 04-03-2019

V/v hướng dẫn thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Download file:  162/STTTT-BCVT&CNTT

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>