Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước


PL_KemQD3346.UBND DT Quy che_KemTTr07.STTTTDT Ke hoach_KemCV97.STTTTĐề cương tuyên truyềnDT_KemCV71.STTTTPL_KemCV55.STTTTDT_KemCv49.STTTTPL01_KemBC01.BCDCQĐT
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/QĐ-STTTT 04-03-2019

Về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệu

Download file:  23/QĐ-STTTT
193/STTTT-BCVT&CNTT 12-03-2019

V/v rà soát, cập nhật kịp thời quy trình thực hiện TTHC vào Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến

Download file:  193/STTTT-BCVT&CNTT
188/STTTT-BCVT&CNTT 12-03-2019

V/v báo giá thuê Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệu

Download file:  188/STTTT-BCVT&CNTT
3636/QĐ-UBND 26-12-2018

Về việc tặng Bằng khen

Download file:  3636/QĐ-UBND
3346/QĐ-UBND 03-12-2018

Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Download file:  3346/QĐ-UBND
07/TTr-STTTT 21-02-2019

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Thuận

Download file:  07/TTr-STTTT
3674 /QĐ-UBND 28-12-2018

V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Bình Thuận

Download file:  3674 /QĐ-UBND
3347/QĐ-UBND 03-12-2018

V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận

Download file:  3347/QĐ-UBND
4610/KH-UBND 26-10-2018

V/v Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019

Download file:  4610/KH-UBND
97/STTTT-BCVT&CNTT 01-02-2019

V/v nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch Giám sát an toàn thông tin mạng

Download file:  97/STTTT-BCVT&CNTT
02 /HD-STTTT 10-01-2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Download file:  02 /HD-STTTT
01 /HD-STTTT 07-01-2019

HƯỚNG DẪN tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Download file:  01 /HD-STTTT
96/STTTT-BCVT&CNTT 31-01-2019

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh.

Download file:  96/STTTT-BCVT&CNTT
87/STTTT-BCVT&CNTT 29-01-2019

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thu thập dữ liệu dự án “Bản đồ số” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

Download file:  87/STTTT-BCVT&CNTT
71/STTTT-BCVT&CNTT 22-01-2019

V/v lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý,vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến

Download file:  71/STTTT-BCVT&CNTT
55/STTTT-BCVT&CNTT 17-01-2019

V/v gửi báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018

Download file:  55/STTTT-BCVT&CNTT
22/STTTT-BCVT&CNTT 07-01-2019

V/v có ý kiến về đánh giá kết quả triển khai phần mềm VNPT-HIS

Download file:  
49/STTTT-BCVT&CNTT 11-01-2019

V/v tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc xin chủ trương đầu tư hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tới cấp xã của huyện Hàm Thuận Bắc

Download file:  49/STTTT-BCVT&CNTT
48/STTTT-BCVT&CNTT 11-01-2019

V/v xin chủ trương triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Download file:  48/STTTT-BCVT&CNTT
01/BC-BCĐCQĐT 11-01-2019

Báo cáo tình hình ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Download file:  01/BC-BCĐCQĐT

<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>