Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước


1509/SNN-KHTC173/TWPCTTPL_KemCV547.STTTTPL01_KemCV516.STTTT
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
506 /STTTT-TTBCXB 05-06-2019

V/v tuyên truyền kịp thời quy định xử lý các hành vi khai thác IUU

Download file:  506 /STTTT-TTBCXB
461 /STTTT-TTBCXB 22-05-2019

tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sởi

Download file:  461 /STTTT-TTBCXB
446 /STTTT-TTBCXB 16-05-2019

tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai

Download file:   446 /STTTT-TTBCXB
431 /STTTT-TTBCXB 15-05-2019

tuyên truyền các biện pháp trọng tâm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU

Download file:   431 /STTTT-TTBCXB
Nghị định số 25/2018/NĐ-CP 28-02-2018

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Download file:  
417 /STTTT-TTBCXB 09-05-2019

V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Download file:  417 /STTTT-TTBCXB
410 /STTTT-TTBCXB 08-05-2019

V/v tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình và thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất

Download file:   410 /STTTT-TTBCXB
379 /STTTT-TTBCXB 26-04-2019

V/v tuyên truyền phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2019

Download file:  379 /STTTT-TTBCXB
324 /STTTT-TTBCXB 16-04-2019

V/v tuyên truyền một số giải pháp chống khai thác IUU trong thời gian tới

Download file:   324 /STTTT-TTBCXB
322 /STTTT-TTBCXB 16-04-2019

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019

Download file:  322 /STTTT-TTBCXB
299 /STTTT-TTBCXB 08-04-2019

V/v tuyên truyền công tác phòng, chống cháy rừng và phá rừng trái pháp luật năm 2019

Download file:   299 /STTTT-TTBCXB
08 /HD - STTTT 08-04-2019

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Download file:   08 /HD - STTTT
07 /HD-STTTT 08-04-2019

Tuyên truyền công tác trẻ em năm 2019

Download file:  07 /HD-STTTT
282 /STTTT-TTBCXB 03-04-2019

V/v tuyên truyền phòng, chống đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Download file:  282 /STTTT-TTBCXB
280 /STTTT -TTBCXB 03-04-2019

V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ III năm 2019

Download file:  280 /STTTT -TTBCXB
279 /STTTT-TTBCXB 03-04-2019

V/v tuyên truyền phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn, kết hợp tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Download file:  279 /STTTT-TTBCXB
547/STTTT-BCVT&CNTT 19-06-2019

V/v tham mưu góp ý dự thảo các Thông tư liên quan đến Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Download file:  547/STTTT-BCVT&CNTT
527/STTTT-BCVT&CNTT 13-06-2019

V/v báo cáo, phân tích kết quả chỉ số Par Index năm 2018 của tỉnh

Download file:  527/STTTT-BCVT&CNTT
516/STTTT-BCVT&CNTT 11-06-2019

V/v hướng dẫn xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử

Download file:  516/STTTT-BCVT&CNTT
494/STTTT-BCVT&CNTT 03-06-2019

V/v có ý kiến về sử dụng phần mềm VNPT-HIS tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Download file:  494/STTTT-BCVT&CNTT

<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>