Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước


PL_KemCV479.STTTTDT_KemCv439.STTTTDT_KemCV451.STTTTPL_KemCV447.STTTTTài liệu tuyên truyền
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
57/BC-STTTT 03-06-2019

V/v Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Download file:  57/BC-STTTT
479/STTTT-BCVT&CNTT 28-05-2019

V/v hướng dẫn cấu hình đối với các thiết bị công nghệ thông tin đầu tư theo Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh

Download file:  479/STTTT-BCVT&CNTT
478/STTTT - BCVT&CNTT 28-05-2019

V/v ý kiến về dự thảo Hệ thống chỉ tiêu báo cáo Việt Nam ICT Index 2019.

Download file:  478/STTTT - BCVT&CNTT
439/STTTT-BCVT&CNTT 16-05-2019

V/v tham mưu triển khai việc nhận,chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử đối với TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất

Download file:  439/STTTT-BCVT&CNTT
429/STTTT-BCVT&CNTT 15-05-2019

V/v rà soát, thực hiện xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin

Download file:  429/STTTT-BCVT&CNTT
451/STTTT-BCVT&CNTT 17-05-2019

V/v tham mưu văn bản góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn mã định danh điện tử

Download file:  451/STTTT-BCVT&CNTT
447/STTTT-BCVT&CNTT 16-05-2019

V/v tham mưu UBND tỉnh Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử – Quý II/2019.

Download file:  447/STTTT-BCVT&CNTT
48 /BC-STTTT 09-05-2019

BÁO CÁO Tổng kết thi hành Nghị định số 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phủ bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Download file:  48 /BC-STTTT
57 /QĐ-STTTT 08-05-2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty TNHH in bao bì Phi Vũ

Download file:  57 /QĐ-STTTT
404/STTTT-BCVT&CNTT 06-05-2019

V/v triển khai các nội dung liên quan đối với Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân.

Download file:  404/STTTT-BCVT&CNTT
393 /STTTT-TTra 03-05-2019

V/v đề nghị cử người phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in.

Download file:  393 /STTTT-TTra
02 /KL-STTTT 03-05-2019

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành pháp luật về báo chí tại Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận

Download file:  02 /KL-STTTT
388/STTTT - BCVT&CNTT 02-05-2019

V/v kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định kết quả, đánh giá xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Download file:  388/STTTT - BCVT&CNTT
Số: 278 /STTTT-TTBCXB 03-04-2019

V/v tuyên truyền Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

Download file:  Số: 278 /STTTT-TTBCXB
Số: 265 /STTTT-TTBCXB 01-04-2019

V/v báo cáo kết quả 10 năm thực hiện công tác tuyên truyền về quản lý, sử dụng pháo

Download file:  Số: 265 /STTTT-TTBCXB
Số: 250 /STTTT-TTBCXB 26-03-2019

V/v báo cáo công tác tuyên truyền về Bình đẳng giới năm 2018

Download file:  Số: 250 /STTTT-TTBCXB
Số: 249 /STTTT-TTBCXB 26-03-2019

V/v tiếp tục gửi tài liệu tuyên truyền phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi

Download file:  Số: 249 /STTTT-TTBCXB
Số: 245 /STTTT-TTBCXB 25-03-2019

V/v tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Download file:  Số: 245 /STTTT-TTBCXB
Số: 244 /STTTT-TTBCXB 25-03-2019

V/v tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019

Download file:  Số: 244 /STTTT-TTBCXB
Số: 21 /KH – STTTT 18-03-2019

Thực hiện công tác dân vận năm 2019 – “Năm dân vận chính quyền”

Download file:  Số: 21 /KH – STTTT

<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>