Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước


Phu lụcPhụ LucPhuLuc_Kinh phi hang muc KH CNTT 2017
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
111 /STTTT-VP 20-02-2017

ĐĂNG KÝ THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

Download file:  111 /STTTT-VP
124 /STTTT-VP 22-02-2017

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch

Download file:  124 /STTTT-VP
130 /STTTT-VP 22-02-2017

V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010

Download file:  130 /STTTT-VP
155 /STTTT-VP 28-02-2017

V/v cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Thuận.

Download file:  155 /STTTT-VP
157 /STTTT-VP 28-02-2017

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PH PBGDPL tỉnh năm 2017

Download file:  157 /STTTT-VP
165/STTTT-VP 01-03-2017

V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Download file:  165 /STTTT-VP
23/BC-STTTT 07-03-2017

Báo cáo công tác phòng, chống in lậu năm 2016

Download file:  23/BC-STTTT
217/TB-BTTTT 10-11-2016

Kết luận Trưởng ban chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 12 của Ban chỉ đạo (19/10/2016).

Download file:  217/TB-BTTTT
101/STTTT-BCVT 15-02-2017

V/v Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình số mặt đất tại Bình Thuận.

Download file:  101/STTTT-BCVT
109/STTTT-BCVT 20-02-2017

V/v Triển khai Kế hoạch số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Download file:  CV109/STTTT-BCVT
55/2016/QĐ-TTg 26-12-2016

QĐ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Download file:  55/2016/QĐ-TTg
170/STTTT-BCVT 03-02-2017

V/v Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình số mặt đất tại Bình Thuận.

Download file:  170/STTTT-BCVT
167 /STTTT-TTra 01-03-2017

V/v đề nghị tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước.

Download file:  
146/STTTT-CNTT 27-02-2017

V/v nâng cấp và mở rộng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện.

Download file:  146/STTTT-CNTT
158 /STTTT-CNTT 28-02-2017

V/v góp ý dự thảo TCVN về yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Download file:  158 /STTTT-CNTT
137 /STTTT-CNTT 23-02-2017

V/v ý kiến về cấu hình thiết bị giám sát và cảnh báo

Download file:  137 /STTTT-CNTT
154 /STTTT-CNTT 28-02-2017

V/v cử cán bộ tham gia Hội đồng ra đề thi Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Thuận lần XVIII/2017

Download file:  154 /STTTT-CNTT
02/KL-STTTT 28-02-2017

Kết luận kiểm tra Việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện

Download file:  02/KL-STTTT
142/STTTT-CNTT 24-02-2017

V/v triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017

Download file:  142/STTTT-CNTT
4861/KH-UBND 26-12-2016

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017.

Download file:  4861/KH-UBND

<<  <  ...  50  51  52  53  54  ...  >  >>