Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý nhà nước


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
338/STTTT-VP 12-04-2017

V/v cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Thuận

Download file:  338/STTTT-VP
336/STTTT-VP 11-04-2017

V/v đề nghị cung cấp cuốn “Việt Nam thường niên 2016”.

Download file:  336/STTTT-VP
335/STTTT-VP 11-04-2017

V/v cử công chức tham gia thành viên Hội đồng xác định giá trị tài sản nhà nước

Download file:  335/STTTT-VP
303/STTTT-VP 31-03-2017

V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh.

Download file:  303/STTTT-VP
68/QĐ-STTTT 24-04-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc cử công chức, viên chức đi công tác

Download file:  68/QĐ-STTTT
67/QĐ-BCĐCNTT 21-04-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ, công chức đi công tác

Download file:  67/QĐ-BCĐCNTT
59/QĐ-STTTT 13-04-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ, công chức đi công tác

Download file:  59/QĐ-STTTT
56/QĐ-STTTT 07-04-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc cử công chức, viên chức đi công tác

Download file:  56/QĐ-STTTT
40/BC-STTTT 07-04-2017

BÁO CÁO Kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016

Download file:  40/BC-STTTT
55 /QĐ-STTTT 07-04-2017

QUYẾT ĐỊNH thanh tra việc chấp hành pháp luật về việc kích hoạt thuê bao và khuyến mại.

Download file:  55 /QĐ-STTTT
69 /QĐ-STTTT 28-04-2017

QUYẾT ĐỊNH về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện.

Download file:  69 /QĐ-STTTT
402 A /STTTT-TTra 28-04-2017

V/v góp ý dự thảo Công văn hướng dẫn thực hiện “tạm đình chỉ” trong giải quyết khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh.

Download file:  402 A /STTTT-TTra
390/STTTT-KHTC 27-04-2017

góp ý dự thảo báo cáo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, bổ sung định hướng phát triển đến năm 2030

Download file:  390/STTTT-KHTC
258 /STTTT- BCVT 23-03-2017

V/v báo cáo kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận.

Download file:  258 /STTTT- BCVT
76 /STTTT- BCVT 06-02-2017

V/v triển khai Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về xây dựng và dùng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

Download file:  76 /STTTT- BCVT
94 /STTTT- BCVT 15-02-2017

V/v từ ngày 01/01/2017, Cục Viễn thông tiếp nhận hồ sơ kiểm định trạm BTS theo các Thông tư số 16, số 17, số 18 của Bộ TTTT ban hành năm 2011.

Download file:  94 /STTTT- BCVT
120 /STTTT- BCVT 20-02-2017

V/v báo cáo tình thực hiện công tác chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định tại tỉnh Bình Thuận.

Download file:  120 /STTTT- BCVT
235 /STTTT- BCVT 17-03-2017

V/v phổ biến thông tin liên quan đến việc phát triển các trạm thu phát sóng thông tin di động – BTS ở Việt Nam.

Download file:  235 /STTTT- BCVT
296 /STTTT- BCVT 31-03-2017

V/v phúc đáp công văn số 710/UBNDĐTXD ngày 22/3/2017 của UBND Tp. Phan Thiết về trạm BTS của MobiFone.

Download file:  296 /STTTT- BCVT
378 /STTTT- BCVT 21-04-2017

V/v đảm bảo an toàn thông tin phục vụ dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017.

Download file:  378 /STTTT- BCVT

<<  <  ...  50  51  52  53  54  ...  >  >>