Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tỉnh Bình Thuận


PL_KemQD1867.UBNDPL_KemQD3346.UBND PL_Kem KH4281.UBNDQuy chế_KemQD1135.UBNDPhuLuc_KemKh5065.UBNDPhụ lụcPhụ lục đính kèm
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1867/QĐ-UBND 23-07-2019

Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Download file:  1867/QĐ-UBND
2424 /KH-UBND 04-07-2019

Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Đức Linh, Tánh Linh

Download file:  2424 /KH-UBND
3636/QĐ-UBND 26-12-2018

Về việc tặng Bằng khen

Download file:  3636/QĐ-UBND
3346/QĐ-UBND 03-12-2018

Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Download file:  3346/QĐ-UBND
3674 /QĐ-UBND 28-12-2018

V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Bình Thuận

Download file:  3674 /QĐ-UBND
3347/QĐ-UBND 03-12-2018

V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận

Download file:  3347/QĐ-UBND
4610/KH-UBND 26-10-2018

V/v Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019

Download file:  4610/KH-UBND
4281/KH-UBND 09-10-2018

Kế hoạch triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2018 -2022)

Download file:  4281/KH-UBND
277/TB-UBND 11-07-2018

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Hai tại Hội nghị công bố kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận và kết nối Zalo để cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

Download file:  277/TB-UBND
1135/QĐ-UBND 07-05-2018

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành và Tổ chuyên viên giúp việc Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận

Download file:  1135/QĐ-UBND
106/TB-UBND 13-02-2018

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Hai tại cuộc họp nghe Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giới thiệu Bộ giải pháp và các lĩnh vực trọng tâm để phát triển Đô thị thông minh.

Download file:  106/TB-UBND
1134/QĐ-UBND 07-05-2018

Quyết định thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Điều hành Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận.

Download file:  1134/QĐ-UBND
703/QĐ-UBND 14-03-2018

Về việc thành lập Ban Điều hành Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận

Download file:  703/QĐ-UBND
1330/KH-BCĐCNTT 05-04-2018

Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình CNTT tỉnh năm 2018

Download file:  1330/KH-BCĐCNTT
1037/QĐ-UBND 24-04-2018

Quyết định Về việc phân khai kinh phí Chương trình công nghệ thông tin năm 2018

Download file:  1037/QĐ-UBND
5065/KH-UBND 14-12-2017

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018

Download file:  5065/KH-UBND
Số 181/SNV-CCHC 22-01-2018

V/v hướng dẫn mẫu thư xin lỗi trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Download file:  
264/BC-UBND 21-11-2017

Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.

Download file:  264/BC-UBND
1639/QĐ-UBND 19-06-2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định và các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Download file:  1639/QĐ-UBND
549 /UBND-NC 21-02-2017

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Download file:  549 /UBND-NC

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>