Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản của Sở


phu lụcTài liệu tuyên truyềnDT_KemTTr32.STTTTDT_KemTTr31.STTTTDe cuong_KemTB20.STTTTĐề cương
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
93 /BC-STTTT 13-08-2019

BÁO CÁO Kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019

Download file:  93 /BC-STTTT
91 /BC-STTTT 01-08-2019

BÁO CÁO Công tac khiếu nại tố cáo năm 2019 phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Download file:  91 /BC-STTTT
17 /GM-STTTT 01-08-2019

GIẤY MỜI Tham dự Giải Tennis truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực Đông Nam bộ lần thứ V – Bình Thuận năm 2019

Download file:  17 /GM-STTTT
689 /STTTT-TTBCXB 05-08-2019

V/v Tăng cường tuyên truyền kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019-2021

Download file:  689 /STTTT-TTBCXB
687 /STTTT-TTBCXB 05-08-2019

V/v cung cấp nội dung tài liệu có liên quan đến hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất

Download file:  687 /STTTT-TTBCXB
674 /STTTT-TTBCXB 30-07-2019

V/v tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”

Download file:   674 /STTTT-TTBCXB
673 /STTTT-TTBCXB 30-07-2019

V/v đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU trong thời gian tới

Download file:  673 /STTTT-TTBCXB
672 /STTTT-TTBCXB 30-07-2019

V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền trong tháng 8

Download file:  672 /STTTT-TTBCXB
32/TTr - STTTT 12-08-2019

Tờ trình về việc thành lập đoàn công tác tham dự Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT lần XXIII năm 2019.

Download file:  32/TTr - STTTT
697/STTTT-BCVT&CNTT 07-08-2019

V/v triển khai công tác đánh giá, xếp hạng về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.

Download file:  697/STTTT-BCVT&CNTT
31/TTr-STTTT 05-08-2019

Về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Download file:  31/TTr-STTTT
643/STTTT-BCVT&CNTT 17-07-2019

V/v lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Download file:  643/STTTT-BCVT&CNTT
655/STTTT-BCVT&CNTT 22-07-2019

V/v ý kiến về cấu hình máy phtocopy thuộc danh mục tài sản nhà nước mua sắm theo phương thức tập trung năm 2019

Download file:  655/STTTT-BCVT&CNTT
20/TB-STTTT 25-07-2019

Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và triển khai sử dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến

Download file:  20/TB-STTTT
665/STTTT-BCVT&CNTT 25-07-2019

V/v thực hiện rà soát dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Download file:  665/STTTT-BCVT&CNTT
635 /STTTT-TTra 16-07-2019

V/v cử người phối hợp thanh tra.

Download file:  635 /STTTT-TTra
661 /STTTT-TTBCXB 24-07-2019

V/v Đề nghị phối hợp thực hiện tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019

Download file:  661 /STTTT-TTBCXB
649 /STTTT-TTBCXB 18-07-2019

V/v gửi tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Download file:   649 /STTTT-TTBCXB
622 /STTTT-TTBCXB 12-07-2019

V/v báo cáo kết quả 3 năm thực hiện công tác tuyên truyền về bạo lực trên cơ sở giới

Download file:  622 /STTTT-TTBCXB
621 /STTTT-TTBCXB 12-07-2019

V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền trong tháng 7

Download file:  621 /STTTT-TTBCXB

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>