Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
--đang cập nhật--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo mời thầu Gói thầu Thuê dịch vụ phần mềm “Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệ

Thông báo kèm theo: Công văn số 25/TB-STTTT

Bích Hà - Phòng BCVT&CNTT