Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
--đang cập nhật--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn tổng hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu

V/v hướng dẫn tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn Tỉnh

Văn bản hướng dẫn: Tải tại đây

Danh sách khảo sát: Tải tại đây