Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tức

Tổng kết và khen thưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013

(22/01/2014 08:32:11)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Tối 8/9/2013, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội; trong chương trình lễ tổng kết, TW Đoàn đã trao bằng khen cho 38 tập thể và 135 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013.

Công tác thanh tra tần số vô tuyến điện theo chương trình kế hoạch

(16/01/2014 14:44:38)

(stttt.binhthuan.gov.vn)Thực hiện Quyết định số 162/QĐ-STTTT ngày 31/12/2013 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện

Công tác thanh tra theo chương trình kế hoạch đối với Chi nhánh Viettel Bình Thuận

(16/01/2014 14:42:18)

Thực hiện Quyết định thanh tra số 47/QĐ-STTTT ngày 05/4/2013 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra Chi nhánh Viettel Bình Thuận và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Tình hình ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước 2013

(13/01/2014 07:28:33)

(stttt.binhthuan.gov.vn)Chiều ngày 9/01/2014, tại phòng họp nhà làm việc UBND tỉnh Bình Thuận, Ban Chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Hội nghị tổng kết tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2013.

(27/12/2013 13:54:04)

(stttt.binhthuan.gov.vn)Sáng ngày 20/11/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận tổ chức hội nghị tổng kết tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận 2013.

Bảy nhiệm vụ trọng tâm triển khai năm 2014 của ngành Thông tin và Truyền thông

(27/12/2013 08:13:11)

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào ngày 26/12/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn Ngành đã đạt được trong năm 2013 và giao nhiệm vụ để ngành tiếp tục hoàn thiện công tác và khẳng định vai trò, vị trí của Ngành Thông tin và Truyền thông.

Nghị định về công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài và chấp nhận chứng thư số nước ngoài

(23/12/2013 14:33:51)

(stttt.binhthuan.gov.vn)Ngày 13/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 170/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 đã được ban hành.

Kết quả công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng năm 2013

(19/12/2013 14:36:08)

(stttt.binhthuan.gov.vn)Hàng năm, khi có văn bản chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông (giao Thanh tra Sở chủ trì) đã tiến hành xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm gửi Thanh tra tỉnh.

<<  <  ...  52  53  54  55  56  ...  >  >>