Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2019

Bưu chính, Viễn thông

ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2019

27/08/2019 10:58:47
(stttt.binhthuan.gov.vn) – Nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên lạc trong dịp lễ Quốc khánh 02/9 năm 2019; ngày 19/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo

Các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông – Truyền hình cáp: Tổ chức và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trực ca, trực điều hành, ứng cứu thông tin; Triển khai thực hiện các phương án chống nghẽn mạng, nghẽn mạng cục bộ...tại các địa điểm diễn ra hoạt động kỷ niệm; đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin liên lạc phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương... đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao của mọi tầng lớp nhân dân tại các khu vực diễn ra chương trình, hoạt động trong dịp lễ Quốc khánh 02/9 năm 2019


Chủ động rà soát, tổ chức sắp xếp hợp lý mạng lưới viễn thông, truyền hình cáp, bố trí đủ kênh luồng và dự phòng cho các hướng liên lạc có lưu lượng lớn, quan trọng, có phương án phân tải đảm bảo lưu thoát lưu lượng không gây nghẽn mạng, dịch vụ viễn thông, đặc biệt trong các ngày, những khoảng thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm;


Tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát trong khai thác các dịch vụ bưu chính, ưu tiên và đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, công điện, điện văn của các cơ quan Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân. Tổ chức đủ lực lượng, thiết bị phương tiện thực hiện khai thác chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện,... Chấp hành đúng thời gian mở đóng cửa giao dịch và việc niêm yết thông báo về dịch vụ và cước.


Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu phòng Văn hóa – Thông tin các địa phương tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT – Truyền hình cáp đóng trên địa bàn tăng cường đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân. Chủ động liên hệ đầu mối phụ trách của các doanh nghiệp trên địa bàn để thuận tiện trao đổi, nắm bắt tình hình phục vụ của doanh nghiệp. 

Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng để thực hiện tốt việc tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong dịp dịp lễ Quốc khánh 02/9 năm 2019.


Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các đơn vị nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng lưới BCVT – Truyền hình để gửi, phát tán ấn phẩm, thư, bưu phẩm, bưu kiện, gói kiện hàng hoá,...; thư điện tử (Email), điện thoại, điện tín, các kênh truyền hình... có nội dung phản cảm trái với quy định của pháp luật.
                                                                                     
  Xuân Tùng - BCVT. 

Các bài viết khác