Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Bưu chính, Viễn thông

Bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

25/01/2014 14:47:27
(stttt.binhthuan.gov.vn) - Để đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin thông suốt 24/24 trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận đã ban hành công văn số 31/STTTT-BCVT về việc đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, Truyền hình Cáp thực hiện các nội dung sau:

Về Viễn thông và internet: Triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp; đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán của mọi tầng lớp nhân dân, hỗ trợ đường truyền cáp quang. Đối với mạng di động các doanh nghiệp cần tập trung: tổ chức nâng cấp cấu hình mạng thông tin di động; Huy động các trạm BTS di động khi cần thiết trong dịp Tết Nguyên đán năm 2014.
 
 Về bưu chính: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong quá trình triển khai các dịch vụ bưu chính, chuyển phát; ưu tiên và đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, công điện, công văn của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Lực lượng vũ trang nhân dân; đảm bảo thời gian mở, đóng cửa tại các điểm giao dịch theo quy định.

Về Truyền hình cáp: Tổ chức rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị, đường truyền, và nội dung các kênh; Tăng cường lực lượng, phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất, đảm bảo chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ca, trực ứng cứu thông tin, trực vận hành khai thác mạng lưới Truyền hình cáp hoạt động thông suốt 24 giờ trong ngày;  triển khai các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới, đảm bảo chất lượng và nội dung các kênh truyền hình được thông suốt trong dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014./.
                                Thu Hương

Các bài viết khác