Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triển lãm bằng chứng pháp lý Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam tại huyện Đức Linh và Tánh Linh

Báo chí, Xuất bản

Triển lãm bằng chứng pháp lý Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam tại huyện Đức Linh và Tánh Linh

27/08/2019 11:15:21
(stttt.binhthuan.gov.vn) Ngày 04 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2424/KH-UBND về việc tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 02 huyện Đức Linh và Tánh Linh. Đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền rất có ý nghĩa, cung cấp chứng cứ lịch sử và pháp lý vô cùng quan trọng, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Thông qua việc trưng bày triển lãm các bản đồ, hiện vật, tư liệu, hình ảnh, các xuất bản phẩm, nhằm cung cấp những cơ sở pháp lý quan trọng, giúp cán bộ, nhân dân Bình Thuận hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên…
Địa điểm và thời gian tổ chức Triển lãm, cụ thể như sau:
- Huyện Đức Linh: Từ ngày 20/9 đến hết ngày 23/9/2019, tại Hội trường Nhà thiếu nhi huyện Đức Linh.
- Huyện Tánh Linh: Từ ngày 30/9 đến hết ngày 03/10/2019, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Tánh Linh.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm Kế hoạch số 2424/KH-UBND.


Thu Lan – Sở TTTT Bình Thuận

Các bài viết khác