Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014

Công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014

22/01/2014 11:26:22
(stttt.binhthuan.gov.vn) – Vừa qua, chiều ngày 15/01/2014, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Ông Nguyễn Thành Tâm - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành; phòng VHTT và Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí; các doanh nghiệp BCVT và truyền hình cáp;…

Trong năm 2013, mặc dù chịu ảnh hưởng do khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng với những nỗ lực quyết tâm vượt khó của từng đơn vị và toàn ngành, ngành thông tin và truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị trí, vai trò tác động vào sự phát triển của tất cả các lĩnh vực KT-XH. Sở TT&TT đã triển khai thực hiện tốt 08 nhiệm vụ theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh. Công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc ban hành quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách có bước đột phá, tạo nền tảng để triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành. Hoạt động bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển; các doanh nghiệp hoạt động đã đi vào nề nếp, doanh thu vượt kế hoạch; các chỉ tiêu bưu chính, viễn thông được duy trì và tăng trưởng. Hạ tầng CNTT được đầu tư tăng cường và bổ sung; ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính được duy trì và tiếp tục triển khai theo kế hoạch; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong suốt phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp. Sở TT&TT đã định hướng đúng cho các cơ quan báo chí, góp phần hạn chế sai sót; chất lượng tin, bài được nâng cao. Phát thanh, truyền hình đã phủ sóng một số vùng lõm trên địa bàn tỉnh.Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau: các đề án đưa thông tin về cơ sở còn khó khăn về kinh phí để triển khai. Một số nơi, nhất là tại một số khu du lịch, sóng điện thoại di động, Internet, truyền hình còn chập chờn, chưa ổn định. Một số dự án, hạng mục CNTT triển khai chưa đạt so với yêu cầu đề ra; làm việc, trao đổi trên hệ thống CNTT còn hạn chế, vẫn sử dụng nhiều giấy tờ. Hệ thống các trạm truyền thanh cơ sở được đầu tư đã lâu, hiện nay đã xuống cấp khá nhiều; còn một số vùng lõm thuộc các khu vực vùng sâu, vùng xa trong tỉnh chưa thu được sóng của Đài tỉnh.

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của ngành thông tin và truyền thông trong năm 2013; yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cố gắng phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, tồn tại. Theo đó, trong năm 2014, ngành Thông tin và Truyền thông cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:1. Thực hiện tốt 08 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu của các sở, ngành, địa phương năm 2014.

2. Quan tâm triển khai và hoàn thành một số dự án CNTT như: phần mềm quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp,... Sử dụng có hiệu quả các phần mềm hiện có: một cửa điện tử liên thông cấp huyện, các dịch vụ công trực tuyến,...

3. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản. Các cơ quan báo chí tránh đi theo sai sót của các cơ quan thông tin ngoài tỉnh.

4. Tiến hành thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông cần chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh./.

 Don Huy

Các bài viết khác