Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng

Công nghệ thông tin

Tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng

09/05/2019 10:06:21
(stttt.binhthuan.gov.vn) Việc tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo và cụ thể hóa tại Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 11/01/2019.Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thông tin. Trong đó, các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, phát hiện, cảnh báo,  và hướng dẫn xử lý khi thiết bị của người dùng bị lây nhiễm mã độc bằng  các kênh thông tin như: thư điện tử, điện thoại, thông báo trực tiếp khi thu cước dịch vụ; tham gia các chiến dịch xử lý, bóc gỡ mã độc trên diện rộng do Cục An toàn thông tin phát động; phối hợp xử lý, bóc gỡ mã độc ra khỏi hệ thống thông tin trên phạm vi mạng lưới của mình theo yêu cầu của Cục An toàn thông tin; rà soát, đánh giá tổng thể về bảo vệ thông tin cá nhân nói riêng, công tác bảo đảm an toàn thông tin nói chung trong hoạt động của doanh nghiệp. Xây dựng, ban hành các quy chế, quy trình bảo vệ thông tin cá nhân.


Hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân của người dùng cần phải được áp dụng giải pháp kỹ thuật để chống lộ lọt thông tin, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin; Công bố quy trình thông báo, hướng dẫn, khuyến nghị xử lý khi xảy ra sự cố lộ, lọt thông tin cá nhân của người dùng; xử lý các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có nội dung lừa đảo, thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng hoặc phát tán mã độc;…
 

Đối với các tổ chức tài chính, tín dụng; tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; các tổ chức, doanh nghiệp khác có hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân cần triển khai các biện pháp quản lý và kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, phòng chống nguy cơ lây nhiễm mã độc; nguy cơ dẫn đến lộ, lọt thông tin cá nhân; tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại Mục 2, Chương II, Luật An toàn thông tin mạng; Cảnh báo, khuyến cáo người dùng khi có dấu hiệu lộ, lọt thông tin hoặc phát hiện đối tượng giả mạo dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp để lừa đảo; hướng dẫn người dùng cách xử lý và thông báo vi phạm khi phát hiện website giả mạo dịch vụ của mình để lừa đảo, thu thập thông tin cá nhân trái phép; kịp thời thông báo cho Cục An toàn thông tin và các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.


Chỉ thị yêu cầu Cục An toàn thông tin  phải chủ động rà quét, phát hiện mã độc, điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin trên không gian mạng; kịp thời cảnh báo, tổ chức phát động và chỉ đạo, điều phối các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet triển khai các chiến dịch xử lý, bóc gỡ mã độc trên diện rộng; Cảnh báo, chia sẻ thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương xử lý bóc gỡ và ngăn chặn việc tái lây nhiễm mã độc trên hệ thống thông tin; Giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm cho cộng đồng nguy cơ, dấu hiệu của các cuộc tấn công mạng theo hình thức lừa đảo, giả mạo thu thập thông tin người dùng trái phép và tấn công lây nhiễm mã độc trên không gian mạng; xây dựng và tuyên truyền, phổ biến các tài liệu về quy định pháp luật, hướng dẫn ngăn chặn, xử lý bóc gỡ mã độc và phòng, chống lộ lọt thông tin cá nhân cho các cơ quan, tổ chức, cộng đồng;  thiết lập cổng thông tin điện tử cung cấp cho các cơ quan, tổ chức và người dùng thông tin về mã độc và công cụ miễn phí để rà quét, phát hiện, xử lý bóc gỡ mã độc; kênh thông tin trực tuyến để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lây nhiễm mã độc, mất an toàn thông tin cá nhân trên không gian mạng; Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến luật pháp, cơ chế, chính sách, các thông tin liên quan tới việc ngăn chặn, xử lý mã độc và bảo vệ thông tin người dùng trên không gian mạng; thường xuyên cung cấp thông tin cảnh báo, khuyến cáo để người dùng cảnh giác với các loại mã độc, thông tin lừa đảo, thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng.


- Thanh tra Bộ phối hợp với  các đơn vị liên quan tăng cường triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm có liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thông tin hướng dẫn, chỉ đạo thanh tra chuyên ngành các Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thanh tra, xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thông tin, hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự.


- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, tổ chức tài chính, tín dụng, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, các tổ chức, doanh nghiệp khác có hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân người dùng có trách nhiệm phối hợp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.


       Hằng – Phòng BCVT& CNTT


Các bài viết khác