Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2014

Hoạt động Đoàn thể

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2014

13/02/2014 08:57:23
(stttt.binhthuan.gov.vn)- Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với cơ quan Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2014 vào lúc 13 giờ 30 ngày 24 tháng 01 năm 2014 tại Hội trường Văn phòng Sở.
Tất cả CBCCVC thuộc Sở tham dự Hội nghị với sự điều hành của Chủ tịch đoàn, gồm: Đ/c Lê Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở; Đ/c Phan Đoàn Mỹ Khanh, Chủ tịch CĐCS và Đ/c Lê Đăng Khoa đại điện CBCCVC tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2013.
Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh Tra nhân dân năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014; Báo cáo công tác tài chính của cơ quan và tài chính Công đoàn năm 2013. Sau khi các báo cáo được thông qua các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia hơn 12 ý kiến, thảo luận liên quan đến tất cả các mặt hoặc động của cơ quan.
 
(Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị)
 
(Đ/c Lương Sinh tham gia thảo luận tại Hội nghị)


Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức năm 2014 đã được 100% CBCCVC biểu quyết thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu sau:


1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy và kế hoạch, chương trình hành động của UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở; đảm bảo 100% các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu năm 2014.

2. Các phòng chức năng, Trung tâm trực thuộc Sở tham gia ký kết thi đua đảm bảo đạt các chỉ tiêu: Trên 90% CBCCVC được tham gia học tập các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% CBCCVC thực hiện tốt nghĩa vụ nơi công tác và cư trú, đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; 100% CBCCVC không vi phạm Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01 tháng 10 năm 2012 của BTV Tỉnh ủy và các quy định khác của pháp luật; 100% CBCCVC hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó trên 90% đạt lao động tiên tiến, không có CBCCVC yếu, kém; Mỗi đơn vị có ít nhất 1 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảm bảo cuối năm toàn cơ quan có ít nhất 2 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, có ít nhất 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương.
 
(Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn cùng Trưởng các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2014)
Duy Phong

Các bài viết khác