Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại hội CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông (Nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Hoạt động Đoàn thể

Đại hội CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông (Nhiệm kỳ 2017 – 2022)

18/09/2017 09:46:15
(stttt.binhthuan.gov.vn) Được sự thông nhất của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh và Cấp ủy Chi bộ. Đại hội CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức vào ngày 11 tháng 9 năm 2017.


Ngày 11/9/2017, CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 để tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Cấp ủy Chi bộ và sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của lãnh đạo Sở; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tất cả đoàn viên công đoàn và BCH công đoàn đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Vũ Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở biểu dương những thành tích đạt được và đề nghị BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới xây dựng CĐCS vững mạnh góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở Thông tin và Truyền thông.


Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 Ủy viên: Đ/c Võ Duy Phong, Đ/c Trần Thị Trinh, Đ/c Giang Thanh Tâm, Đ/c Nguyễn Văn Dân và Đ/c Lê Bá Quang. Đồng chí Võ Duy Phong được bầu làm Chủ tịch CĐCS.


Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích BCH công đoàn đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, đồng thời cũng lưu ý những tồn tại, hạn chế và gợi ý những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Duy Phong - Phòng CNTT

Các bài viết khác