Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017

Hoạt động Đoàn thể

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017

07/02/2018 13:50:38
(stttt.binhthuan.gov.vn) - Ngày 31/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị


Tại Hội nghị, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, ông Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Sở xác định những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông đạt được trong năm 2017, đã góp phần tác động tích cực vào sự phát triển KT-XH, đời sống và an ninh trật tự tại địa phương. đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại cơ quan khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy để đạt thành tích và hiệu quả cao hơn trong năm 2018 ngay từ những tháng đầu năm. 


Hội nghị đã dành thời gian thảo luận xác định về kết quả đạt được và về giải pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018, đồng thời trao đổi để tiếp tục hoàn thiện nội dung và cùng thực hiện tốt các bản quy chế nội bộ của cơ quan.


Hội nghị đã trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh cho 01 tập thể; Sở Thông tin tin và Truyền thông công nhận 07 chiến sĩ thi đua cơ sở, đồng thời tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 05 tập thể và 25 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.


Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Sở

 
Các cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở

Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc đã cùng ký kết giao ước thi đua hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2018. Đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở TT&TT năm 2018. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 Quang cảnh toàn thể Hội nghị
 

Các đơn vị ký kết thi đua

Minh Hà - VP