Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bộ Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động

Thanh tra, kiểm tra

Bộ Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động

28/03/2019 14:19:41
(stttt.binhthuan.gov.vn)- Hiện nay, việc mua bán tràn lan sim điện thoại nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước (sim rác) là nguyên nhân gây mất trật tự, ổn định, an toàn xã hội không có dấu hiệu chuyển biến, mặc dù Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo nhằm chấn chỉnh công tác quản lý thông tin thuê bao di động và Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã nhiều lần tổ chức thanh tra diện rộng về hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động với sự tham gia của các lực lượng công an, quản lý thị trường.
Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động, ngày 26/3/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 866/BTTTT-TTra V/v chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động.

Theo đó, đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, Chủ tịch và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng và thực hiện chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với  sử dụng thuê bao di động với số lượng lớn, bất thường hoặc nhiều lần mà không làm rõ được các thuê bao di động này đúng với tên các tổ chức, cá nhân  đăng ký sử dụng.Chấm dứt tình trạng các cá nhân bên ngoài không phải là người lao động của chính doanh nghiệp viễn thông theo Bộ luật Lao động nhưng thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có địa chỉ xác định và lưu động. Đồng thời quản lý chặt chẽ Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền theo quy định của Bộ luật Lao động, chấm dứt tình trạng đưa các cá nhân, cửa hàng sim thẻ vào giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được ủy quyền sau đó thực hiện đăng ký thông tin thuê bao.

Tất cả các sim thuê bao (KIT) hòa mạng mới phải là KIT không có tiền và lưu lượng trong bất kỳ tài khoản nào (KIT không Đồng) trước khi nạp thẻ lần đầu theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BTTTT ngày 12/10/2012 quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất. Tuân thủ các quy định về khuyến mại và không chiết khấu bán bộ KIT thấp hơn giá thành toàn bộ.
- Khi phát hiện tình trạng sim rác được bán trên thị trường, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có công văn nhắc nhở Chủ tịch, Tổng Giám đốc lần thứ nhất và sẽ có văn bản nhắc nhở lần thứ hai nếu tình trạng này tiếp tục được phát hiện.

- Sau khi có văn bản nhắc nhở lần thứ hai mà vẫn phát hiện sim rác được bán trên thị trường, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo việc xử lý trách nhiệm hành chính, kỷ luật theo quy định của pháp luật đồng thời không xem xét tặng các danh hiệu đối với Chủ tịch, Tổng Giám đốc của doanh nghiệp viễn thông./.


Thanh Tâm – Thanh tra Sở