Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công tác thanh tra theo chương trình kế hoạch đối với Chi nhánh Viettel Bình Thuận

Thanh tra, kiểm tra

Công tác thanh tra theo chương trình kế hoạch đối với Chi nhánh Viettel Bình Thuận

16/01/2014 14:42:18
Thực hiện Quyết định thanh tra số 47/QĐ-STTTT ngày 05/4/2013 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra Chi nhánh Viettel Bình Thuận và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Từ ngày 22/4/2013 đến hết ngày 04/5/2013, Đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông do Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Bưu chính, viễn thông và Phòng PA81 Công an tỉnh tiến hành thanh tra theo chương trình kế hoạch đối với Chi nhánh Viettel Bình Thuận. Đợt thanh tra lần này, Đoàn chú ý tập trung vào các nội dung cụ thể sau đây:

1. Về hoạt động thuê bao di động trả trước: Việc ban hành và tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục đăng ký thông tin của thuê bao di động trả trước; việc tổ chức và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước; việc ký kết, lưu giữ và thực hiện hợp đồng với chủ điểm về ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao trả trước; việc tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước và chủ thuê bao về thực hiện quy định về quản lý thuê bao di động trả trước; việc lưu giữ bản khai thông tin thuê bao di động trả trước và đối soát với bản sao (photocopy) hoặc quét (scan) trước khi kích hoạt dịch vụ điện thoại di động; công tác báo cáo theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Về hoạt động khuyến mại: Việc thông báo chương trình khuyến mại; đăng ký chương trình khuyến mại và thời gian thực hiện các chương trình khuyến mại.

3. Về hoạt động truyền hình trả tiền: Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; Giấy phép thiết lập mạng viễn thông; Giấy chứng nhận đăng ký danh mục các kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền và Giấy chứng nhận đăng ký tên đơn vị cung cấp phim (đối với dịch vụ truyền hình theo yêu cầu).

4. Về Internet: Việc thực hiện các quy định về cung cấp dịch vụ Internet; tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ; chế độ báo cáo và giá cước, phí, lệ phí.

Qua Thanh tra, nếu phát hiện sai phạm; Căn cứ theo thẩm quyền, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo kết quả, kết luận thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

 

                                                                                                                               Thanh Duy – Thanh tra Sở TT&TT