Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tức hoạt động

Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt Chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí

(28/11/2016 14:29:59)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề năm 2016, ngày 28/10/2016, Sở Thông tin và truyền thông đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí" đến tất cả công chức, viên chức và người lao động.

Thời gian quý báu lắm

(02/03/2015 10:43:58)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TỰ PHÊ BÌNH, PHÊ BÌNH.

(06/05/2014 14:31:32)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người đã cùng với Đảng và nhân dân xây dựng nên Nhà nước cách mạng Việt Nam, Ngườiluôn luôn quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Người thường nhắc cán bộ, đảng viên là phải nắm chắc và khéo sử dụng vũ khí tự phê bình – phê bình và sửa chữa để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố chính quyền trong sạch vững mạnh

Cuốn sách quý: Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia

(05/03/2014 13:53:11)

(stttt.binhthuan.gov.vn) - Nhân dịp kỷ niệm một năm các di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh là Bảo vật Quốc gia, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cho ra mắt cuốn sách “Hồ Chí Minh và 5 bảo vật Quốc gia”. Cuốn sách vinh dự được TS. Nguyễn Bắc Son - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông viết lời giới thiệu.

Học và làm theo Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(12/06/2013 07:22:19)

(Stttt.binhthuan.gov.vn) Sáng ngày 10/6/2013 tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, sau buổi chào cờ, hát Quốc ca hàng tuần vào sáng thứ 2, toàn thể cán bộ công chức, viên chức nghe bài nói chuyện của GS.TS Hoàng Chí Bảo về chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua buổi nói chuyện, bằng những câu chuyện nhỏ về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lối kể chân thực, mộc mạc, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã khắc họa rõ nét hình ảnh về cuộc đời Người, một cuộc đời dâng hiến, lao động, đấu tranh và tình thương.

Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông.

(21/05/2013 08:02:45)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận triển khai thực hiện Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông.

Bình Thuận sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(24/04/2013 11:09:56)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Vừa qua, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết, tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình cấp tỉnh qua 2 năm (2011 – 2012) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2013

(27/02/2013 14:40:32)

Năm 2012, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng ở tỉnh ta đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp bộ Đảng trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và vận động quần chúng, đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kinh tế – xã hội của tỉnh.

HỌC BÁC ĐỂ MỖI NGƯỜI TỐT HƠN

(29/05/2012 14:35:09)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của các mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã trải qua một cuộc đời rất oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng phong phú và cao đẹp.

<<  <  1  2  >  >>