Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản chỉ đạo


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03-KH/CU 04-03-2013

Kế hoạchTriển khai thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2013

Download file:  03-KH/CU
11-NQ/CB 02-05-2013

Nghị quyết Triển khai nhiệm vụ tháng 5/2013

Download file:  11-NQ/CB
10-NQ/CB 02-04-2013

Nghị quyết Triển khai nhiệm vụ tháng 4/2013

Download file:  10-NQ/CB
06-NQ/CB 04-03-2013

Nghị quyết Triển khai nhiệm vụ tháng 3/2013

Download file:  06-NQ/CB
02-NQ/CB 03-01-2013

Nghị quyết Triển khai nhiệm vụ tháng 01/2013

Download file:  02-NQ/CB
Số 26-HD/CU 29-10-2012

Đăng ký trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Sở Thông tin và Truyền thông

Download file:  Số 26-HD/CU
Số 15 -NQ/CB 04-10-2012

Nghị quyết triển khai nhiệm vụ tháng 9/2012

Download file:  Số 15 -NQ/CB
Số 18 -NQ/CB 04-10-2012

Nghị quyết triển khai nhiệm vụ tháng 10/2012

Download file:  Số 18 -NQ/CB
06-CT/TW 07-11-2007

Về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Download file:  06-CT/TW
Số 03-HD/CB 10-10-2012

Hướng dẫn đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

Download file:  Số 03-HD/CB
36/KH-STTTT 14-05-2012

Thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2012

Download file:  36/KH-STTTT
101/QĐ-TW 07-06-2012

Quy định về trách nhiệm nêu gương Đảng viên, cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Download file:  101/QĐ-TW
37/KH-STTTT 16-05-2012

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Download file:  37/KH-STTTT
05-NQ/CB 04-04-2012

Nghị quyết triển khai nhiệm vụ tháng 4/2012

Download file:  05-NQ/CB
08 -NQ/CB 03-05-2012

Nghị quyết triển khai nhiệm vụ tháng 5/2012

Download file:  08 -NQ/CB
01-NQ/CB 13-01-2012

Nghị quyết triển khai nhiệm vụ tháng 02/2012

Download file:  01-NQ/CB
03-NQ/CB 27-02-2012

Nghị quyết triển khai nhiệm vụ tháng 03/2012

Download file:  03-NQ/CB
04-KH/CB 27-02-2012

Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Download file:  Văn bản
1973/CT-TTg 07-11-2011

Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Download file:  1973/CT-TTg

<<  <  1  >  >>