Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THỦ TỤC, QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thủ tục Thẩm định dự án nhóm C

THỦ TỤC, QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

09/03/2012 16:20:40

Thủ tục Thẩm định dự án nhóm C

Trình

tự

thực

hiện

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông Bình Thuận (16 Cường Để - TP. Phan Thiết)

Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 Sáng từ 7h30 đến 11h00

 Chiều từ 13h30 đến 17h00

Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

            + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp

            + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông Bình Thuận.

            * Nếu trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu diện: Sở TT&TT sẽ tính ngày nhận hồ sơ theo đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần

số lượng

hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

+ Thuyết minh dự án đầu tư

+ Thiết kế sơ bộ dự án đầu tư

+ Các văn bản pháp lý: Chủ trương lập dự án; Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn lập dự án và các văn bản liên quan khác…

* Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

Thời hạn

giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT.

Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông.

+ Lấy ý kiến các đơn vị liên quan: nếu cần thiết 

Kết quả

Quyết định hành chính 

Phí, lệ phí

Tùy vào mức đầu tư của dự án

Tên mẫu đơn

- Các biểu mẫu quy định theo NĐ 102/2009/NĐ-CP, Cụ thể:

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án (Theo mẫu tại Phụ lục số I).

- Tờ trình thẩm định thiết kế sơ bộ (Theo mẫu tại Phụ lục số II).

- Tờ trình thẩm định phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán (Theo mẫu tại Phụ lục số III).

- Báo cáo đầu tư dự án trong trường hợp dự án thuộc nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng (Theo mẫu tại Phụ lục số V), bao gồm thiết kế sơ bộ của dự án (Theo mẫu tại Phụ lục số VI). Hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong trường hợp dự án thuộc nhóm B hoặc nhóm C có tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng (Theo mẫu tại Phụ lục số IV), bao gồm thiết kế sơ bộ của dự án (Theo mẫu tại Phụ lục số VI).

- Nội dung hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán (Theo mẫu tại Phụ lục số VII).

Yêu cầu

điều kiện

Không

Cơ sở

pháp lý

- Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/200; Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011; Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 1/7/2011; Công văn 2589 /BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 29/11/2011; các văn bản liên quan khác….

 

Thông tin liên hệ

ĐT: 062. (3833506 - 3833500)